Loomade heaolu uurimiskeskus

 

Loomade heaolu uurimiskeskus on asutatud algatusrühma poolt 14. märtsil 2008. Tegu on EMÜ VL looma tervise ja keskkonna osakonna juurde kuuluva loomade heaolu temaatikaga tegeleva õppejõudude, teadlaste, üliõpilaste ja spetsialistide ühendus. 

Heaolu kvaliteedi hindamissüsteem baseerub neljal loomade heaolu tagamise printsiibil: hea pidamine, hea söötmine, hea tervis ning loomupärane käitumine (farmis, transpordil ja tapamajas).