Viis vabadust

Viis vabadust loomade heaoluks

 

Viis vabadust moodustavad minimaalse nõuete nimekirja, mida võib kasutada loomade heaolu hindamiseks põllumajandusettevõttes. Viis vabadust on välja töötanud Põllumajandusloomade Heaolu Nõukogu (Farm Animal Welfare Council). 

 

  1. Olla vaba janust ja näljast – tuleb loomadele luua võimalused piisavas koguses süüa ja juua, et organismi vajadused oleksid kaetud ning tervis ja elujõud tagatud. 
  2. Olla vaba ebamugavustest – võimaldada loomadele sobiv keskkond, peavari ja mugav puhkeala. 
  3. Olla vaba valust, vigastustes ja haigustest – tuleb kasutada haigusi ennetavaid meetmeid või haigusnähtude ilmnemisel võimaldada loomadele kiire diagnoos ja sobilik ravi.
  4. Vabadus loomuomasele käitumisele – võimaldada loomadele piisavalt ruumi ja vastavad (pidamis)tingimused ning võimaldades neil liigikaaslastega suhelda.
  5. Olla vaba hirmust ja kannatustest – võimaldada loomadele tingimused ja kohtlemine, mis väldivad psüühilisi kannatusi.