You are here: Home > Ph.D. STUDENTS

Ph.D. STUDENTS

Anne Pavlenko
Teema: Lüpsilehmade käitumise ja tervise vahelised seosed vabapidamisel
Juhendajad: Dotsent A. Aland; EPMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, looma tervise ja keskkonna osakond; Associate professor Lena Lidfors, Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health; Professor Väino Poikalainen, EPMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, toiduteaduse osakond

 

Annemari Polikarpus
Teema: Piima kvaliteedi, ohutuse ja lüpsilehmade heaolu automaatse hindamise aluste väljatöötamine vabapidamisega külmlautades (täppispidamisel)
Juhendaja: Professor Väino Poikalainen, EPMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, toiduteaduse osakond
Five Freedoms
  1. Freedom from Hunger and Thirst.
  2. Freedom from Discomfort.
  3. Freedom from Pain, Injury or Disease.
  4. Freedom to Express Normal Behaviour.
  5. Freedom from Fear and Distress.
Print View Sitemap Eesti
Last update: April 28, 2014, 12:33