Olete siin: Kodu > DOKTORANDID

DOKTORANDID

 Anne Pavlenko
Teema: Lüpsilehmade käitumise ja tervise vahelised seosed vabapidamisel
Juhendajad: Dotsent A. Aland; EPMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, looma tervise ja keskkonna osakond; Associate professor Lena Lidfors, Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health; Professor Väino Poikalainen, EPMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, toiduteaduse osakond

 

 Annemari Polikarpus
Teema: Piima kvaliteedi, ohutuse ja lüpsilehmade heaolu automaatse hindamise aluste väljatöötamine vabapidamisega külmlautades (täppispidamisel)
Juhendaja: Professor Väino Poikalainen, EPMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, toiduteaduse osakond
Viis vabadust
  1. Olla vaba janust ja näljast.
  2. Olla vaba ebamugavustest.
  3. Olla vaba valust, vigastustes ja haigustest.
  4. Vabadus loomuomasele käitumisele.
  5. Olla vaba hirmust ja kannatustest.
Prindi Sisukord English
Viimati uuendatud: 08.12.2016. 11:10